בס״ד רצים עד הסוף הטוב ב י׳ בניסן (23.3 למניינם) כחול לבן ובראשה החייל של המדינ…

בס״ד

רצים עד הסוף הטוב ב י׳ בניסן (23.3 למניינם) כחול לבן ובראשה החייל של המדינה בני גנץ יקבעו איך תיראה הממשלה…

לטוויט המלא שפורסם ע"י אוהב ישראל