מי שרוצה ממשלת ימין ללא רשימות שמאל ואווירה חייב להצביע ליכוד כל היתר יחברו א…

מי שרוצה ממשלת ימין ללא רשימות שמאל ואווירה חייב להצביע ליכוד כל היתר יחברו אחד לשני בכדי להגיע לשלטון ולהפיל את הליכוד והימין…

לטוויט המלא שפורסם ע"י ישעיהו גולדין