אחח.. הזמנים בהם ידעת מתי זה בוקר או איזה יום זה היום.
שם…